Shabat

ישיבת קרית מלאכי

ישיבת קריית מלאכי היא לא עוד ישיבה.

יש בה משהו שונה, מרתק, סוחף...

שעריה פתוחים לכל מי ששואף להעמיק את ידיעותיו בגמרא ובכל מקצועות היהדות, להרחיב אופקים, לנצל את הזמן להתעלות רוחנית ולהתמודד עם שאלות נוקבות בתורה, בהשקפה ובאמונה.

התלמידים מגיעים מכל רבדי החברה ובהם בוגרי ישיבות תיכוניות ובעלי תשובה, מתחילים ומתקדמים. ותקים ואורחים לרגע, אקדמאים ובוגרי צבא.

הקמפוס ממוקם בסביבה פתוחה וירוקה והחיים בו מאופיינים באווירה טובה , בהדדיות וברצינות.

גדולי התורה מכל החוגים מלוים את ישיבת קריית מלאכי למן הקמתה והם מגבים את גישתה הפתוחה והייחודית.