Shabat

ראש הישיבה , הרבנים ובית מדרשם.

הרה"ג רבי יהודה עמית , הקים את ישיבת קריית מלאכי, לפני כ- 30 שנה ומאז הוא עומד בראשה ומתווה את דרכה. הוא בעל רגישות וערנות לאופיו, לאישיותו ולדרכיו של כל תלמיד ותלמיד. שיעורי הרב בגמרא, בהלכה ובנושאים נוספים, מצטיינים בבהירותם ומקנים ידע נרחב ומעמיק בכל מקצועות התורה.

הרב עמית בחר בקפידה רבה את אנשי הצוות. הרבנים הנם תלמידי חכמים בעלי ידע, ניסיון רב ושעור קומה.

קרבה מיוחדת נרקמת בין הצוות לבין הבחורים ומאפשרת להם למצות את יכולותיהם ולממש את שאיפותיהם. בישיבה, נרקמים יחסי רעות מופלאים התורמים לאווירת ההתעלות כאשר ראש הישיבה והצוות משתלבים בטבעיות גם בהיבט החברתי עד לרמת הפרט.